Vergelijkbare woorden van het woord atax zijn:
quadriga, vierspan, metro, postwagen, tank, slee,...
atax