Vergelijkbare woorden van het woord averij zijn:
achterdeel, strop, tegenslag, bezwaar, scha, averij,...
achterdeel, nadeel, strop, waardevermindering,...
schade, tegenslag, tegenspoed, temptatie, slag,...
averij
averij
averij, molest, haverij
boeg, hals, dreg, bak, schaar, stok, ruimen, rif, giek,...
panne, storing, mankement, tegenslag, tegenspoed,...