Vergelijkbare woorden van het woord baar zijn:
pluis, maagdelijk, fris, goed, schoon, echt, fijn,...
blik, louter, zuiver, puur, naakt, open, onbedekt,...
baai, baar, plens, water, wave, natuurlijk waterbekken,...
baar
staf, tralie, pen, pin, roe, rail, spijl, roede, stang,...
baar, nieuweling, Hollander (Indisch)
baar, voertuig, draagstoel, katafalk, raderbaar,...
snel, vlot, stipt, precies, geredelijk, nauwkeurig,...
baar, per cassa, gereed, gereed geld, betalingswijze,...
baar
baar, draagbed, draagbaar, berrie, draagberrie
baar, brancard
baar, berrie, lijkkist stellage, schraag, praalbed,...
baar, groen student
baar
baar, berrie, brancard, tandu, tandoe (Indonesisch),...
volgende