Vergelijkbare woorden van het woord bagger zijn:
brij, drab, drek, slijk, slik, vuil, modder, koffiedik,...
prut, drek, moeras, bezinksel, vuil, weke modder,...
prut, drek, slijk, weke modder, aanslibsel, bagger,...
prut, drab, drek, slijk, slik, vuil, aarde, more,...
prut, drek, slijk, slik, vuil, modder, neerslag, schor,...
slijk, slat, bagger, veenbagger