Vergelijkbare woorden van het woord banda zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...