Vergelijkbare woorden van het woord bastaarddier zijn:
ezel, lastdier, zoogdier, muilezel, muilpaard,...
draagstoel, lastdier, muildier, ezelachtig dier,...