Vergelijkbare woorden van het woord beestachtig mens zijn:
schoft, ruw, onbeschaafd, wreedaard, woesteling,...