Vergelijkbare woorden van het woord begrafenisdienaar zijn:
kraai, bidder, lijkbidder, doodbidder, leedaanzegger,...
vogel, aanspreker, schip, zwarte vogel,...
aanspreker, kraai, reeuwer, groefbidder, leedaanzegger,...
leedaanzegger, hoofddeksel, schreier, zeurderig kind,...
insect, krengtor, lijkgraver, aaskever, grafdelver,...
heraut, aanspreker, begrafenisdienaar