Vergelijkbare woorden van het woord bekrompen mens zijn:
profeet, proleet, ploert, burger, kleinburger,...
achterste, vrek, gierigaard, vrucht, knar, rozijn,...
bekrompen mens