Vergelijkbare woorden van het woord belangrijkste deel zijn:
keur, innerlijk, keest, pit, kiem, geest, ziel, elite,...
glans, triomf, krits, hoofdzaak, clou,...
spil, kern, moment, essentie, principaal, hoofdzaak,...
kern, middelpunt, hoofdzaak, accent, voornaamste,...