Vergelijkbare woorden van het woord zwaartepunt zijn:
keur, innerlijk, keest, pit, kiem, geest, ziel, elite,...
spil, kern, haard, centrum, hart, midden, middenste,...
wezen, kern, essentie, aangelegenheid, substantie,...
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...
kardinaal, middelpunt, summum, zwaartepunt, eerste,...
kern, glanspunt, hoofdpunt, zwaartepunt
zwaartepunt
nadruk, accent, inflexie, taalkundige term, woordtoon,...
energie, klem, herdruk, kracht, ophef, klemming,...
aanzien, belang, pond, last, vracht, massa, klem,...
forse dikkerd, boksterm, nadruk, gewicht, zwaartepunt