Vergelijkbare woorden van het woord beloega zijn:
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
dolfijn, potvis, vis, zwaardwalvis, narwal, zoogdier,...
beloega
bruinvis, tuimelaar, butskop, beloega
dolfijn, potvis, walvis, bruinvis, grind, tuimelaar,...