Vergelijkbare woorden van het woord bemer zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, zwarte mantel, zijdestaart, soort spreeuw,...