Vergelijkbare woorden van het woord bereik zijn:
belang, maat, tour, hoeveelheid, grootte, kaliber,...
buurt, silhouet, strook, rand, omstreken, omvang,...
none, interval, kloof, verlatenheid, sprong, rek,...
domein, machtsgebied, bereik, territoor, territorium,...
bereik, werkingssfeer, vaarbereik, stralingsgebied,...
bereik
bereik, actieradius
resonantiegebied, bereik
belang, portie, strekking, omvang, portee, betekenis,...
bereik, draagwijdte, reikwijdte, verspreidingsgebied
schootsveld, schootsafstand, bereik, draagwijdte,...
areaal, bereik, draagwijdte, range, reikwijdte