Vergelijkbare woorden van het woord omvang zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
roe, deelgenoot, mate, quantum, gezel, lotgenoot,...
wielerronde, wegwedstrijd, omwenteling, uitstapje,...
maat, kwak, boel, menigte, baal, drom, portie, som,...
maat, vorm, hoeveelheid, zwaarte, talrijkheid, formaat,...
slag, doorsnede, gezicht, mal, model, patroon, waard,...
dampkring, milieu, kring, wereldbol, werkkring,...
geest, ratio, doel, raam, zin, loop, opzet, porte,...
belang, bevatting, zin, strekking, omvang, betekenis,...
belang, notificatie, verklaring, nut, begrip, klem,...
plaats, verhaal, overvloed, gebied, grootte, omvang,...
buil, omvang, zwelling, corpulentie, gezetheid, grofte,...
doorsnede, omvang, diameter, dikte, ruimte, breedte,...
omvang, omtrek, afstand, machtssfeer, actieradius,...
geraamte, couvert, begrensd, ontwerp, vork, lepel,...
buurt, silhouet, strook, rand, omstreken, omvang,...
volgende
1 2