Vergelijkbare woorden van het woord bestuursfunctie zijn:
beheerder, fiscus, thesaurier, questor, kwestor,...
vogel, scriba, abactis, schrijver, geheimschrijver,...
leider, president, preses, praeses, bestuurslid,...
president, voorzitter, bestuursfunctie