Vergelijkbare woorden van het woord voorzitter zijn:
gids, baas, overman, deken, hoofd, machthebber,...
gezaghebber, bewindsman, regeringspersoon, staatsman,...
president, voorzitter
president, voorzitter, bestuursfunctie
bewindsman, thesaurier, penningmeester, rector,...
penningmeester, secretaris, voorzitter, praeses
baas, leider, aanvoerder, chef, ploegbaas, leidsman,...
overman, katholieke geestelijke, afdekking, decaan,...
leider, impressario, theaterdirecteur, bedrijfsleider,...
controle, manoeuvre, roer, leiding, beleid, terreur,...
baas, leider, manager, beheerder, landvoogd,...
paardentuig, hoofd, leider, hoofdman, leiding, kei,...
secondant, kamprechter, arbiter, referee, umpire,...