Vergelijkbare woorden van het woord bevrijden zijn:
devesteren, casseren, deblokkeren, ontbloten,...
ontslaven, inlossen, deblokkeren, loskopen, ontdoen,...
pellen, schillen, ontgroenen, opheffen, bevrijden,...
dispenseren, ontlasten, kwijten, kwijtschelden,...
klaren, helpen, opknappen, sauveren, behouden,...
beginnen, ontplooien, ontbolsteren, afscheiden, hakken,...
ontheffen, afzetten, afdanken, vrijgeven, revoceren,...
beginnen, uiten, lozen, uitvallen, afwerpen, losmaken,...
verorberen, bederven, vergaan, opheffen, oplossen,...
ontheffen, verheffen, kwijten, bevrijden, ontdoen,...
losmaken, slaken, loslaten, bevrijden, doen losbarsten,...
pellen, schillen, romen, vrijmaken, ontmantelen,...
openlaten, bevrijden, laten gaan, ontslaan, afhelpen,...
bevrijden
bevallen, ontzetten, redden, ontslaan, bevrijden,...
helpen, lenigen, opruimen, bevrijden, ophelderen,...
volgende
1 2