Vergelijkbare woorden van het woord losmaken zijn:
aangaan, lobbes, aanvangen, ingaan, starten, opnemen,...
ontrollen, uitslaan, losmaken, inzetten, ontvouwen,...
pellen, schillen, ontgroenen, opheffen, bevrijden,...
verwijderen, afsnijden, afsluiten, afschutten,...
houwen, kappen, slaan, kerven, afgeven, fijnmaken,...
doden, verminderen, keren, weigeren, afranselen,...
verorberen, bederven, vergaan, opheffen, oplossen,...
losmaken
wegnemen, verwijderen, losmaken
losmaken, losbinden
uiten, lozen, vrijmaken, losmaken, loslaten,...
ontzetten, vrijmaken, ontbolsteren, ontheffen, redden,...
beginnen, uiten, lozen, uitvallen, afwerpen, losmaken,...
ontraadselen, oplossen, losmaken, ophelderen,...
oplossen, uiteenrafelen, kammen, losmaken, ophelderen,...
beginnen, uitvallen, losmaken, loslaten, uitbreken,...
volgende