Vergelijkbare woorden van het woord bewerkte vuursteen zijn:
hardsteen, harde steensoort, vuursteen, gesteente,...