Vergelijkbare woorden van het woord bisschop zijn:
deken, abt, non, mère, paus, abdis, pater, overste,...
bisschop
deken, pastoor, bisschop, kapelaan, seculier, abbé,...
bisschop
pastoor, bisschop
paus, bisschop, kardinaal, bons, partijleider, bonze,...
deken, pope, eminentie, abt, non, paus, pater, pastoor,...
bisschop
paus, bisschop, kardinaal, aartsbisschop
keizer, paus, bisschop, priester, P., opperpriester,...
bisschop, parnassijn (Israëlisch), opperpriester
opperpriester, hogepriester, aartsvader, stamvader,...