Vergelijkbare woorden van het woord bitter steen zijn:
edelsteen, mineraal, graveel, groen edelgesteente,...
edelsteen, graveel, jade, delfstof, niersteen,...