Vergelijkbare woorden van het woord blinkend glad zijn:
maagdelijk, rein, onbevlekt, glanzend, albast,...