Vergelijkbare woorden van het woord blohartig zijn:
netelig, zorgwekkend, benard, benauwd, wezelachtig,...
verlegen, bang, bevreesd, schichtig, schuw, blohartig,...
bang, vreesachtig, blohartig, laf, flauwhartig, blode,...
bang, bevreesd, schuw, schuchter, blohartig,...