Vergelijkbare woorden van het woord blusmiddel zijn:
paraplu, schiettoestel, schiettuig, geweer, sproeier,...
vuurpot, blusmiddel, bluspot
blusapparaat, blusmiddel
blusmiddel
brandblusapparaat, blusmiddel
brandblusapparaat, blusmiddel