Vergelijkbare woorden van het woord botweg zijn:
bot, grof, lomp, onbehouwen, botweg, log, met grofheid,...
bot, botweg, ruw, ronduit, botaf, zonder omwegen
snel, onvoorbereid, bot, onvoorziens, botweg, subiet,...
wild, woest, ongevoelig, brutaal, elementair, grof,...
plotseling, onverhoeds, plotsklaps, botweg, onverwacht
botweg, volstrekt, ronduit, rondweg, openhartig
botweg, eenvoudig, overholen, botuit, doodgewoon,...
botweg, ronduit, platuit, rondweg, openhartig
vrij, frank, vrijmoedig, rondborstig, eerlijk,...
frank, eerlijk, botweg, gladaf, platweg, ronduit,...
dapper, botweg, ronduit, vastberaden, onverschrokken,...
vrij, eerlijk, botweg, ronduit, onbedekt, openlijk,...
vrij, frank, rondborstig, eerlijk, ongemaakt, oprecht,...
plotseling, onverwachts, botweg, opeens, lukraak,...
brutaal, botweg, kortweg, ronduit, resoluut,...