Vergelijkbare woorden van het woord bruikbaarheid zijn:
belang, aanwending, utiliteit, betekenis, usage,...
nut, bruikbaarheid, nuttige bruikbaarheid, nuttigheid,...
belang, nut, bruikbaarheid, valuta, waard, gehalte,...
nut, bruikbaarheid, gepastheid, tact, handigheid,...
bruikbaarheid, vervangbaarheid
betekenis, belang, bruikbaarheid