Vergelijkbare woorden van het woord waarde zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
belang, aanwending, utiliteit, betekenis, usage,...
nut, utiliteit, waarde, geschiktheid, inpasbaarheid,...
deviezen, wisselwaarde, liquide middelen, waarde,...
kroeghouder, vogel, woord, eend, kroegbaas,...
zwaarte, kaliber, waarde, peil, allooi, essaai, inhoud,...
aanzien, belang, pond, last, vracht, massa, klem,...
staf, standaard, model, leidraad, schaal, grondregel,...
slot, belang, genegenheid, verlangen, lust, begeerte,...
geest, ratio, doel, raam, zin, loop, opzet, porte,...
belang, notificatie, verklaring, nut, begrip, klem,...
aandeelbewijs, resultaat, nut, gevolg, nasleep, portie,...
aandeelbewijs, , portie, lichter, bewijsstuk, partij,...
eer, lof, lot, bekroning, tarief, buit, eerbewijs,...
waarde, waarde (Frans)
prijs, waarde, studietoelage
volgende
1 2