Vergelijkbare woorden van het woord bruingele kleurstof zijn:
runsap, rode kleurstof, bruinachtige kleurstof,...