Vergelijkbare woorden van het woord carboon kalksteen zijn:
silex, arduin, basalt, marmer, graniet, ecosynsesteen,...