Vergelijkbare woorden van het woord cerebrum zijn:
verstand, brein, lichaamsdeel, soort vlees, cerebrum,...
cerebrum
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...