Vergelijkbare woorden van het woord charleston zijn:
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...
quadrille, twist, wals, cakewalk, beat, bebob, mambo,...
dans, gezelschapsdans, foxtrot, woeste dansmuziek,...
rag, twist, cakewalk, charleston, rock, madison,...
wals, polka, menuet, charleston, step, valeta