Vergelijkbare woorden van het woord Amerikaanse dans zijn:
web, spinrag, weefsel, spinnenweb, dun spinsel,...
drank, herrie, kabaal, kwestie, mot, tweedracht,...
dans, negerdans, gezelschapsdans, Amerikaanse dans,...
dans, gezelschapsdans, ragtime, Amerikaanse dans,...
dans, muzieksoort, muziekstijl, Amerikaanse dans,...
dans, Amerikaanse dans
Amerikaanse dans