Vergelijkbare woorden van het woord cherub zijn:
lieveling, schat, hemels wezen, mythologisch wezen,...
draak, slang, basilisk, basiliscus, boomhagedis, rok,...
cherub, cherubijn, klein kind, eng
hemels, engel, engeltje, cherub, hemelgeest, hemeling
engel, seraf, serafijn, aartsengel, cherub, cherubijn,...