Vergelijkbare woorden van het woord commentator zijn:
commentator, berichtgever, verslaggever, interviewer,...
commentator, schip, exegeet, scholiast, toelichter,...
commentator, uitlegger
commentator, uitlegger
commentator
commentator, reporter, persman, interviewer, referent,...
reporter, kondschapper, commentator, correspondent,...
kantoorbediende, berichtgever, commentator, journalist,...
reporter, persmuskiet, publicist, scribent, persman,...
reporter, verslaggever, referent, hoekmeter, graadboog,...
verslaggever, inleider, ref, rapporteur, boekbespreker,...