Vergelijkbare woorden van het woord toelichter zijn:
reporter, uitlegger, toelichter, verklaarder,...
commentator, schip, exegeet, scholiast, toelichter,...