Vergelijkbare woorden van het woord compartiment zijn:
eskader, eskadron, troep, rayon, categorie, hokje,...
afdeling, compartiment, voertuig, danspas, halve koets,...
coupé, compartiment
compartiment
hokje, hok, lade, gebied, betrekking, bed, perk, tak,...
snee, vorm, model, snede, schaal, ijsschaal, snit,...