Vergelijkbare woorden van het woord concha zijn:
kabouter, kinkhoorn, schaal, ulk, wulk, schaalhoren,...
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...