Vergelijkbare woorden van het woord cornalijn zijn:
erts, karbonkel, brik, silex, arduin, basalt, marmer,...
erts, lei, lias, karbonkel, bom, brik, klinker,...