Vergelijkbare woorden van het woord costi zijn:
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...