Vergelijkbare woorden van het woord cotillon zijn:
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...
figaro, huidje, sok, brief, das, strik, pierrot,...
cotillon
ballet, cotillon, cadrille
quadrille, ballet, dans, cotillon, soort ballet