Vergelijkbare woorden van het woord dagoe zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...