Vergelijkbare woorden van het woord damterm zijn:
knap, schade, roeier, houw, kaats, lik, vaag, coup,...
gelijk, garage, overmaking, bewaarplaats, schermterm,...
schut, dijk, erf, lee, stuw, plein, schijf (dambord),...
slag, por, loer, stoot, list, streek, duw, ruk, poets,...
figuur, plok, heester, doorzichtige afscheiding, glas,...
plaat, schotel, houten blad, schrijfbenogdheid, telder,...
nadeel, schade, klap, gemis, afbreuk, nederlaag,...
lei, daai, klinker, arduin, basalt, marmer, graniet,...
belang, nut, succes, aandeel, overschot, vrucht,...
moot, snede, end, stuk, geldstuk, part, plak, werktuig,...
damterm
damterm
damterm
damterm