Vergelijkbare woorden van het woord deelwoord zijn:
werkwoordsvorm, deelwoord, taalkundige term
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...