Vergelijkbare woorden van het woord taalkundige term zijn:
voornaamwoord, grammaticale term, taalkundige term
pronomen, grammaticale term, woordsoort,...
geschreven stuk, regel, taalkundige term, reglement,...
ombuigen, declineren, taalkundige term, vervoegen
woordverkorting, grammatische figuur, samentrekking,...
mal, type, vorm, model, patroon, taalkundige term,...
gelijkwaardig, taalkundige term, omschrijving,...
vogel, term, rede, logos, uitlating, grammaticale term,...
leus, frats, uitlating, uiting, geijkte uitdrukking,...
schip, kunststeen, Noors vaartuig, taalkundige term,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
ende, met, letters, gelijk, waar, eer, daar, maar, en,...
partikel, grammaticale term, woordsoort,...
dwingend, bindend, gebiedend, gebiedende wijs,...
casus, nomen, datief, ablatief, genitief, vocatief,...
naamval, taalkundige term, vijfde naamval,...