Vergelijkbare woorden van het woord deficit zijn:
minder, klein, minteken, min, teken, aftrek, tekort,...
schade, mankement, lek, feil, gebrek, gemis, leemte,...
mankement, gebrek, tekortkoming, gemis, leemte, tekort,...
deficit, nadelig saldo
tekort, deficit, verlies, kastekort
deficit, kas, debet, credit, saldo, post, balans,...
nadeel, mankement, zorg, marode, fout, laag, behoefte,...
nadeel, mankement, behoefte, gebrek, tekortkoming,...