Vergelijkbare woorden van het woord diamantafval zijn:
fijn, mager, fijntjes, onvast, ras, vergankelijk, teer,...
diamantafval, diamantpoeder, diamantslijpsel
diamantafval