Vergelijkbare woorden van het woord diamantslijpsel zijn:
vuil, scheef, barrel, overblijfsel, waardeloos spul,...
diamantafval, diamantpoeder, diamantslijpsel
diamantslijpsel
baccarat, diamantslijpsel, ruitjesslijpsel