Vergelijkbare woorden van het woord dieverij zijn:
schurkenstreek, fielterij, schoeljestuk, boeverij,...
verduistering, kraak, braak, inbraak, plundering, roof,...