Vergelijkbare woorden van het woord dodenmis zijn:
kerkgezang, koorgezang, droefgeestige muziek, rouwmis,...